Fırtına

Fırtına nedeni ile Ağacın kökleri Daha derin ve daha güçlü OLuyor. Hayatın fırtınalarında o kırılan düşen yapraklarını düşünüp merak etme Seni daha güçlü yapan derinleşen kökünü düşün.

TUVA ÖZERK CUMHURİYETİNDEKİ KUTLUKAYA’NIN TÜRK VE DÜNYA EKİNİNDEKİ ÖNEMİ

1- Özet 1-1 Amaç Bilindiği gibi Türk kaya yazıtlarının kökenleri ve yaşı, tartışılan ama sonuçlanmamış, bilinmeyen dolu bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Tuva Özerk Cumhuriyetindeki Sülyek Karayüs Yazıtının (E 39) ele alınmamış bir bölümünün çözümlenmesinin ardından, çözüme dayanarak Türkçenin ortaya çıkışının zamanını belirlemektir. Sav’ım: ”Bulgulara göre bu Türk kaya yazıtının yaşı en az 6000 yıl … Devamını oku

kök kalık teg uçsuz tüpsüz – gök gibi uçsuz bucaksız

#GUR, #GUZ, #GUT, #GALZU, #KURİGALZU #KALIĞ, #GÖK #BURNABURYAŞ, #BURYAŞ, #BUĞ, #BURHAN #KAŞ, #KASSİTE ÖZET: Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu 1979 yılında Türkoloji Dergisi’nde eski Mezopotamya’daki Türk varlığını gösterdiği “Türk Tarihinin Başlangıcı” adlı bilgilendirmesinden yola çıkarak Kaşlarda Ön Türklerin izlerine ışık tutuluyor. Kaşların Dilinden günümüze gelmiş sözler Altay Türk Dilleri ile karşılaştırıp batı Avrupa’da Kasit diye adlandıran hanlığın önüne … Devamını oku

AĞAÇ SU GİBİDIR

1. AĞAÇ sözün kökeni üzerinde Türkçemizde -aç/-eç (= Aç) ekleri var. Bunları nasıl ne yoğunlukta kullanıyoruz? Örneğin ağaç sözün -aç ekinden türediğinin bilincinde miyiz? Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu 1972 yılında okunması gereken “‘Ağaç‘ ve ‘Su‘” adlı bir dil yazısı yayınladı. Bu yazıda ıg > ag > ak kökleri arasında biçim ile anlam yakınlıklarını gösterip “akmak” … Devamını oku

TÜRKÇENİN GERÇEĞİ

Bu yazıda Türk Dilimizin ve atalarımızın inanç ile ilgili bize ne öğretebileceğini bulmaya çalışacağız. İnanç sözcüğüne bakıyoruz. İnanmak Eski Türkçede ınamak olarak geçiyordu. Güvenmek, dayanmak anlamında kullanılıyordu. [Sir Gerard Clauson’un onüçünçü yüzyıl öncesi Türkçenin etimolojik sözlüğü, 1972, S. 188.] Eski Uygur yazılarında inanmak yerine kertgünmek deniyordu. Örnekler: kertgünzün bu savağ     –             inansın bu sözlere kul … Devamını oku

Türkçe Yazmak

#yazmak, #yarmak, #yermek, #yaruk #irmik, #iz, #irdelemek #satır Türk Dillerinde bir r-z ses değişiminden dolayı bir çok sözcüklerin birbirinden ayrı gözüken nüshaları var. Oğur/oğuz ikilisi gibi. Aynısı ‘yazmaz’ ve ‘yarmak’ için de geçerli. Tuncer Gülensoy *yar kökü için bildirdiği: ‘Yar’ kökünden yaruk sözü türer. Yaruk duvarda, dağda, sırçada ve benzeri şeylerde açılan bir yarık. Aynı … Devamını oku

İnce Dokuyuşlar

#dokuma, #text, #teknik, #takşut, #tact Özet: Bir yanda Sümer dilinde tug2 / tu14 /tuku5,  öbür yanda günümüzün Türk dilinde kullanılan dokumak/döğmek/doğmak ve takmak sözlerini eş kökenlere bağlayıp bunların Hint Avrupa dillerin belli bir söz dağarcığının kaynağını oluşturduğunu öne sürüyoruz. Önsöz: Uygarlıkların başlangıçlarından beri küresel kültüre damgasını vuran Sümerlerin antik Kenger dili etimolojik kaynak olarak ele … Devamını oku

Geğirme

Geğirme genellikle yemek yerken veya içerken ve ardından gazın dışarı atılması sırasında hava yutma nedeniyle oluşur. Özellikle bebekler emzirildiklerinde, çok fazla hava yutma eğiliminde olduklarından ve bu da onları rahatsız edici bir şekilde doldurduğundan dolayı geğirmeleri sağlanır. Geğirme ~ eski Türkçe genirmek, agızdan hava çıkartmak Geniz ~ ağız ve burun boşluğunun arka bölümü. Hint Avrupalı … Devamını oku