Geğirme

Geğirme genellikle yemek yerken veya içerken ve ardından gazın dışarı atılması sırasında hava yutma nedeniyle oluşur. Özellikle bebekler emzirildiklerinde, çok fazla hava yutma eğiliminde olduklarından ve bu da onları rahatsız edici bir şekilde doldurduğundan dolayı geğirmeleri sağlanır.

Geğirme ~ eski Türkçe genirmek, agızdan hava çıkartmak

Geniz ~ ağız ve burun boşluğunun arka bölümü.

Hint Avrupalı etimolojisine göre,

çene ( farsça )

zanu (avest )

chin ( ingilizce )

Kinn ( almanca )

hanu ( sanskrit )

sözleri ortak bir *genu kökeninden geliyor.

Bizim geniz ve geğirme sözcüklerimiz kökendil Türkçenin sözleri olup bu öne sürülen *genu kökenle eşdeğer olduguna göre çene, çiğnemek, chin gibi sözler Türkçe dilimizin *gen kökünden türemişlerdir.

#geniz, #geğirmek, #çene, #çiğnemek

Mustafa Şimşek
Latest posts by Mustafa Şimşek (see all)

Yorum yapın