Şiir sözün Sümer ve Türk dillerindeki tohumları

1.1 Şiir sözün tanımlamaları Sözlükteki bilgiye göre şiir duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları, imgelerden, simgelerden, söz sanatlarından, ritimden, uyumdan vb. yararlanarak ortaya koydukları, okurda estetik duygular uyandıran yazın ürünüdür. Şiir tanımlarının sentezini yapan Doğan … Devamını oku